lunes, 26 de enero de 2009

OUTRAS WEBQUEST

  • Mural Dixital ou Mural Web
Como o seu nome indica é un mural pero ?exposto? en internet. Con esta sinxela variante, o traballo do alumnado adquire sentido. Un sentido completamente distinto ao que ten este traballo se se realiza en ?soporte papel? cartolina, papel continuo, etc. Na rede pode permanecer para sempre e, por outra banda, o nivel de difusión ou de audiencia potencial é infinitamente maior.

A metodoloxía de traballo pode ser a mesma que a que se segue ao realizar estas actividades noutros soportes físicos. Polo que pode parecer que non hai ningún tipo de innovación. E, efectivamente, así é, pero a dimensión da aprendizaxe do alumnado multiplícase e podemos observar o seguinte:

*Dado ou elixido un tema de estudo o alumnado pode aprender a documentarse sobre ese tema concreto utilizando internet como principal fonte de información e recursos pero ao ?devolver? logo á rede un produto elaborado por eles mesmos (o mural), tamén aprenden que internet non é só para obter información e ler, senón que eles poden achegar ao mundo o que fixeron compartindo o coñecemento adquirido sobre ese tema. Isto fai que aprendan unha idea nova: na web, a diferenza dos libros, que están escritos para sempre, pódese escribir e comunicar aos demais o que un sabe e colaborar con outras persoas de maneira crítica e construtiva, contribuíndo a un ben común: o coñecemento libre.
*Pode servir para que aprendan que non sempre hai unha resposta única e correcta e que, ademais, pode expresarse de distintas maneiras.
*Pode axudarlles a que aprendan a seleccionar, ordenar e estruturar a información.
*Permite traballar os elementos básicos da elaboración de páxinas web. Inserir imaxes, realizar *hipervínculos, etc. Este apartado pódese traballar de forma específica nunha sesión se o alumnado aínda non coñece a ferramenta coa que han de elaborar o material. O noso alumnado traballa con
*OpenOffice
*writer e despois gárdase como *HTML.

Exemplos de Murales Dixitais

Fonte: Aula Virtual do CEIP Castilleja de la Cuesta

  • WEB-CLUES
Con fundamentos nas búsquedas do tesouro e nas webquest, nesta ocasión trátase de descubrir, a través da investigación, a personaxe que se esconde
Exemplos
  • WEBSTORIES
Con fundamentos nas búsquedas do tesouro e nas webquest, nesta ocasión trátase de descubrir, a través da investigación, a personaxe que se esconde e a súa obra
Exemplos

Estratexias de traballo TIC, nun aula de inglés pero transferible ás outras áreas.

No hay comentarios: