lunes, 23 de marzo de 2009

AVALIACIÓN DO SEMINARIO PERMANENTE

A valoración do semianrio permanente foi, a seguinte:
- A información foi útil e suficiente
- O traballo do grupo, a nivel individual foi moi proveitoso e a nivel conxunto foi bo
- A consecución dos obxectivos marcados foi a esperada
- A aplicación e repercusión do proxecto na práctica educativa é moi útil e beneficioso para as nosas aulas
- A metodoloxía empregada foi axeitada
- A organización de recursos humanos e materiais foi boa
- As reflexións realizadas, logros e incidencias do proxecto de grupo na aula son enriquecedoras
- O interese polas experiencias educativas innovadoras foi po
sitiva